Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 2 • 17:35 - 17:45
ÅsEnsemblet

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
ÅsEnsemblet er et noe utradisjonelt blandakor som for tiden synger mest populærmusikk, rytmisk musikk og gjør koreografi og “moves” mens vi synger. Annethvert år har vi tre store forestillinger i Ås kulturhus og her trekker vi også tre fulle hus. I tillegg til sangen, legger vi stor vekt på formidling, koreografi og uttrykket vi har på scenen. Vi har egen manusgruppe som består av korets dirigent og korsangere som skriver historien til forestillingene våre. Flere av korsangerne har ulike roller i historien. Vi har vårt store show i april 2018, så dere vil få oppleve deler av denne. Vi samarbeider med profesjonelle aktører som koreograf og regissør Tomas Adrian Glans og pianist Andre` Bongard med band. Korets dirigent er Inger Torbjørnsen, som også er kunstnerisk leder i vokalgruppa Maxime.
http://www.aasensemblet.weebly.com
http://www.facebook.com/aasensemblesthjemmeside/


Saturday June 2, 2018 17:35 - 17:45 CEST
Korscenen - St. Hanshaugen