Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 2 • 16:40 - 16:50
Vokal Vivo

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Vokal Vivo er eit ensemble med kvinnelege songarar frå 20 år og oppover. Koret blei offisielt stifta hausten 2016 etter eitt år som eit pilotprosjekt starta av dirigenten vår, Marianne Husby Berg. Sidan då har koret utvikla seg mykje, og held no høgt musikalsk nivå.
Vokal Vivo sitt ønske og mål er å formidle god musikk, spreie musikkglede og gi gode musikalske opplevingar til publikum. Koret er opptatt av godt samspel mellom songarane, både sosialt og i songen, og dei jobbar alltid for å nå nye musikalske høgder.
http://www.vokalvivo.com
https://www.facebook.com/vokalvivo/


Saturday June 2, 2018 16:40 - 16:50 CEST
Korscenen - St. Hanshaugen

Attendees (2)