Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 2 • 15:10 - 15:30
Nittedal Bygdekor

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Nittedal Bygdekor er et blandakor med base i Nittedal kommune. Koret teller ca. 90 medlemmer fordelt på 4 stemmegrupper. Det kan bli et skikkelig trøkk! Vi øver hver onsdag fra kl. 19.00 – 21.30 i Kirkestua ved Nittedal kirke. Vi har et stort repertoar som spenner fra tradisjonell korsang, gjennom showkonserter til større klassiske verk. Vi er et av Norges største amatørkor. Det sosiale er en viktig faktor for koret. I tillegg til øvelsene har vi et helgeseminar hvert halvår. Her kombinerer vi musikalsk utvikling med sosiale gleder. Dersom du har lyst til å synge i et kor som vårt, er du hjertelig velkommen til å prøve.
http://www.bygdekoret.no
https://www.facebook.com/bygdekoret/

Saturday June 2, 2018 15:10 - 15:30 CEST
Korscenen - St. Hanshaugen

Attendees (2)