Loading…
Back To Schedule
Saturday, June 2 • 14:15 - 14:30
Inkululeko Cultural Group

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
I Sør-Afrika er korsang en viktig del av kulturen. Sangen var et sterkt virkemiddel i kampen mot apartheid. Inkululeko Cultural Group ble etablert i 1987 som et ledd i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. Inkululeko betyr frihet.
Vårt repertoar består av kampsanger fra apartheid-tida, arbeidssanger, religiøse sanger, høytidssanger, kjærlighetssanger og barnesanger. Sangene innlæres uten bruk av noter. Vi synger på originalspråkene og mange av sangene har bevegelser og dansetrinn. De fleste av sangene har har vi lært gjennom kor og ressurspersoner i Sør-Afrika. Sangenes sterke livsglede og sosiale virkning er en kulturimpuls vi opplever i koret og verner om. Vi har sunget for både Nelson Mandela og Desmond Tutu. Vår dirigent heter Thulani Maluleka.


Saturday June 2, 2018 14:15 - 14:30 CEST
Korscenen - St. Hanshaugen