Loading…
View analytic
Saturday, June 2 • 12:35 - 12:45
Corruso blandakor

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Corruso består av medlemmer som alle jobber innen helse- eller sosialomsorgen.
Vi prioriterer oppdrag og arrangementer som har til hensikt å glede brukere av, og ansatte i helse- og rustiltak.
Dirigent: Ingeborg Aadland


Attendees (1)