Loading…
Attending this event?
View analytic
Saturday, June 2 • 12:35 - 12:45
Corruso blandakor

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Corruso består av medlemmer som alle jobber innen helse- eller sosialomsorgen.
Vi prioriterer oppdrag og arrangementer som har til hensikt å glede brukere av, og ansatte i helse- og rustiltak.
Dirigent: Ingeborg Aadland


Feedback form isn't open yet.