Loading…
Attending this event?
View analytic
Saturday, June 2 • 11:00 - 11:45
DJ Sprængt Torsk

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Ramsalt Reggae-selecta fra Myre i Vesterålen. Han har spredd det glade reggae-budskap i 20år i Oslo, fra Blitzhuset å radioprogrammet “Bakrommet” på Radiorakel. Her ska det røbbes å døbbes å danses å flires.


Feedback form isn't open yet.

Attendees (5)