Loading…
View analytic
Saturday, June 2 • 11:00 - 11:45
DJ Sprængt Torsk

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Ramsalt Reggae-selecta fra Myre i Vesterålen. Han har spredd det glade reggae-budskap i 20år i Oslo, fra Blitzhuset å radioprogrammet “Bakrommet” på Radiorakel. Her ska det røbbes å døbbes å danses å flires.


Attendees (15)